فایل های دسته بندی مهندسی معدن - صفحه 1

تحقیق زمین شناسی ( سنگ های آذرین)

تحقیق زمین شناسی ( سنگ های آذرین) در 23 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل